שם

  טלפון

  מייל

  תוכן ההודעה


  יודגש, כי מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך וכי המידע אשר ייאסף ישמש לשם אספקת שירות מתאים והולם לצרכיך.
  ייתכן והמידע יועבר לשם כך לארגוני סיינטולוגיה נוספים. תוכל/י לבטל את הסכמתך בכל עת והסרתך תטופל מיד.

  המרכז לסיינטולוגיה ישראל

  כתובתנו: שדרות ירושלים 39 תל-אביב-יפו

  (בניין "אלהמברה") מיקוד 68112

  טלפון: 03-6270300

  אי-מייל: [email protected]